За нас

Хотел „Ретро” предоставя своето гостоприемство от месец май 2012 година. Самото име препраща към едно красиво завръщане в недалечното минало с неговата безценност и неповторимост.

Усещането за елегантно поднесен стил и топло внимание остава с Вас по време на целия Ви престой в хотел „Ретро”.

Създаден за хора с отношение към красивите и доставящи удоволствие моменти, хотелът посреща целогодишно своите гости с обещание за приятелство, коректност и покана за нови срещи.

Очакваме Ви за едно осмислено по различен начин време!

 


 

Договор: BG16RFOP002-2.089-3550-С01
Бенефициент: “БЕТА – П“ ООД
Обща стойност: 50 000,00 лв., от които  50 000,00лв. европейско и 0,00лв. национално съфинансиране.
Начало: 26.08.2021 г.
Край: 26.11.2021 г.

Проект – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Резултатите от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение  малки предприятия, реализирали оборот над 500 000.00 лв.за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COV1D-19 и стабилност на работни места.
Цел – Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.